Boreal Bioref

Boreal Bioref

Menestystä metsästä, elämää puusta

Seven-1 suunnitteli Boreal Bioref -yritysilmeen Suosiolla™ ja myyntipuheen Myyntisaunalla™

 

Boreal Bioref Oy on työkalu biojalostamon saamiseksi Kemijärvelle

Boreal Bioref on Kemijärven biojalostamon kehittämistä varten perustettu yhtiö. Perustajina ovat Kemijärven kaupungin omistama Kemijärven kehitys Oy (24 %) sekä kaksi yksityisomistuksessa olevaa yhtiötä: Halla Oy (38 %) ja Sijoituskiila Oy (38 %). Yhtiön keskeisin tavoite on varmistaa biojalostamoinvestoinnin toteutuminen Kemijärvellä.

Biojalostamoinvestoinnin kokonaisarvoksi on arvioitu 780 milj. €. Suunnitelman mukaan investointipäätös tehdään vuonna 2017 ja jalostamo rakennetaan vuosien 2018–19 aikana. Toiminta käynnistyy vuonna 2020.

Boreal Bioref Oy ja kiinalainen Camc Engineering Co (Camce) allekirjoittivat Kemijärven biojalostamon suunnittelua ja rakentamista koskevat sopimukset lokakuussa 2016.

 

Investointiviestinnän työkaluina Suosio™ ja Myyntisauna™

Seven-1 suunnitteli Boreal Biorefin yritysilmeen Suosio™ -brändityökalulla. Myyntisaunan™ avulla Boreal Bioref sai käyttöönsä myyntipuheen, jota yhtiö on voinut hyödyntää markkinoidessaan biojalostamoa sijoittajille ja viestiessään lukuisille eri sidosryhmille.

Boreal Biorefin verkkosivu

boreal-bioref_seven-1_2
Boreal Bioref biojalostamon merkki ja logo


Muita työnäytteitä

Comments are closed.