Boreal Bioref

Menestystä metsästä, elämää puusta

Seven-1 suunnitteli Boreal Bioref -yritysilmeen Suosiolla™ ja myyntipuheen Myyntisaunalla™

 

Boreal Bioref Oy on työkalu biojalostamon saamiseksi Kemijärvelle

Boreal Bioref on Kemijärven biojalostamon kehittämistä varten perustettu yhtiö. Perustajina olivat Kemijärven kaupungin omistama Kemijärven kehitys Oy (24 %) sekä kaksi yksityisomistuksessa olevaa yhtiötä: Halla Oy (38 %) ja Sijoituskiila Oy (38 %). Yhtiön keskeisin tavoite oli varmistaa biojalostamoinvestoinnin toteutuminen Kemijärvellä.

Biojalostamoinvestoinnin kokonaisarvoksi on arvioitu 780 milj. €. Suunnitelman mukaan investointipäätös oli tarkoitus tehdä vuonna 2017 ja jalostamo rakennetaa vuosien 2018–19 aikana. Toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuonna 2020.

 

 Investointiviestinnän työkaluina Mainostoimisto Seven-1:n Suosio™ ja Myyntisauna™

Seven-1 suunnitteli Boreal Biorefin yritysilmeen Suosio™ -brändityökalulla. Myyntisaunan™ avulla Boreal Bioref sai käyttöönsä myyntipuheen, jota yhtiö on voinut hyödyntää markkinoidessaan biojalostamoa sijoittajille ja viestiessään lukuisille eri sidosryhmille.

 

Aito biojalostamo Kemijärvelle on lähes miljardin investointi

”Boreal Bioref Oy suunnittelee ja rakentaa Kemijärvelle nykyaikaisen biojalostamon. Investoinnin arvo on lähes miljardi euroa ja on yksi suurimpia Suomessa toteutettuja alan investointeja.

Laitos käyttää puuta 2,8 milj. m3 ja tuotannon määrä on 500 000 tonnia/v. sellua ja muita biotuotteita. Tuotannon määrä on n. kaksinkertainen Kemijärvellä aiemmin toimineeseen sellutehtaaseen nähden. Päätuotteet ovat liuko- ja markkinasellu, MCC eli mikrokiteinen sellu, mäntyöljy, tärpätti, etanoli, puupohjaiset C5 ja C6 sokerit sekä biopohjaiset sähkö ja lämpö. Energian suhteen biojalostamo on kaksi kertaa yliomavarainen. Jalostamon voimalaitoksessa tuotetun ylijäämäsähkön Boreal Bioref Oy myy valtakunnan verkkoon, myynnin arvo on lähes 20 milj. €/v.

Pääomistajat yhtiössä ovat kiinalaisia, mm. Camce (China CAMC Engineering Co., Ltd.) ja eurooppalainen Silvi Industries AB. Omistus tapahtuu Silvi Industries Management SàrL yhtiön kautta. Muut omistajat ovat suomalaisia ja eurooppalaisia sijoittajia, jotka tulevat suoraan Boreal Bioref Oy:n omistajiksi.”

Lähde: Boreal Bioref Oy, tiedote 2018-03-29 08:32:00 CEST, http://www.borealbioref.fi/fi/uutiset/aito_biojalostamo/

 

 

Hanke etenee kiinalaisen CAMCEn kumppanuuden kautta

Boreal Bioref Oy ja China CAMC Engineering Co., Ltd.  (CAMCE) allekirjoittivat Kemijärven biojalostamon suunnittelua ja rakentamista koskevia sopimuksia lokakuussa 2016 ja julkistivat yhtiöiden välisen yhteistyön Kemijärvellä 17.11.2016.

Huhtikuussa 2017 yhtiöt allekirjoittivat Helsingissä Kiinan presidentin Suomen matkaan liittyen Kemijärven biojalostamoinvestointia koskevan molempia osapuolia sitovan EPC sopimuksen (Engineering, Procurement, Construction/suunnittelu, hankinta, rakentaminen). EPC sopimuksen mukaan CAMCE vastaa biojalostamon suunnittelusta, hankinnoista ja rakentamisesta ”avaimet käteen” periaatteen mukaisesti. Sopimus on molemmilta osapuolilta merkittävä sitoutuminen Kemijärven biojalostamoinvestoinnin toteuttamiseksi.

Boreal Biorefin ja CAMCEn edustajat jatkoivat kesäkuussa 2017 pääministeri Juha Sipilän kiinan vierailun yhteydessä Kemijärven biojalostamoinvestoinnin rahoitusta, suunnittelua ja rakentamista koskevia neuvotteluja sekä yhtiöiden välillä että mm. investointia rahoittavien pankkien ja muiden investoijien kanssa. Kiinassa Kemijärven biojalostamoinvestointi on hyvin tunnettu ja se nähdään tärkeänä investointina maiden välisen kaupan kehittämisessä.

Vierailun aikana Boreal Bioref allekirjoitti myös ensimmäisen off-take- kauppasopimuksensa johtavan kiinalaisen paperintuottajan Huatai Groupin kanssa.

Lähde: Boreal Bioref Oy:n tiedotteet, http://www.borealbioref.fi/fi/uutiset/

 

Investoinnin toteutuminen varmistuu kiinalaisen Shanyingin mukaantulon myötä 

Boreal Bioref Oy tiedotti 29.3.2018 solmineensa yksityiskohtaisen Investointitavoitesopimuksen kiinalaisen Shanyingin kanssa, joka osaltaan varmistaa investoinnin toteutumisen.

”Shanyingin mukaantulo Kemijärven biojalostamoinvestointiin operatiivisena kumppanina, tuotteiden ostajana ja enemmistöomistajana ja -sijoittajana varmistaa osaltaan investoinnin toteutumisen.”

”Kiinalainen, Shanying Investment Management Co., Ltd., Shanying International Holding Co., Ltd:n (yhdessä, ”ShanYing”) omistama sijoitustytäryhtiö, ja Boreal Bioref ovat allekirjoittaneet yksityiskohtaisen investointitavoitesopimuksen, jonka mukaan Shanyingista tulee Boreal Bioref Oy:n enemmistöomistaja, sellun ja muiden biotuotteiden ostaja ja operatiivinen kumppani.”

”Shanying on merkittävä kansainvälinen paperiryhmä ja kolmanneksi suurin kotimainen pakkauspaperin ja pahvin tuottaja. Yritys keskittyy pääasiassa voimapapereiden, kartongin, korkealaatuisten aaltopapereiden, offsetpapereiden ja muiden paperilaatujen tuottamiseen. Listattu shanghailainen Shanyingin juuret ovat Itä-Kiinassa, mutta heidän toimintansa on viime vuosina kasvanut myös Keski- ja Etelä-Kiinassa sijaitseviin maakuntiin. Kiinan lisäksi yhtiö omistaa yrityksiä mm. Euroopassa, Yhdysvalloissa, Japanissa ja Pohjoismaissa. Yhtiöllä on pitkät ja aktiiviset suhteet Suomen sellu- ja paperikoneteollisuuteen ja viime vuoden lopulla Shanying osti ruotsalaisen Nordic Paper- yhtiön, joka on johtava erikoissellunja -paperin valmistaja. Nykyään Shanyingin vuotuinen tuotanto on yli kolme miljoonaa tonnia paperia ja miljardi neliömetriä levyä ja kartonkia.”

Lähde: Boreal Bioref Oy:n tiedote, 29.3.2018, http://www.borealbioref.fi/fi/uutiset/investoinnin_toteutuminen_varmistuu/

Ota yhteyttä,

niin laitetaan kahvi tippumaan. 

016 318 477
posti@seven-1.com

Suosiolankatu 1
FI-96100 Rovaniemi, Finland
Norppakuja 3 B 6
FI-02260 Espoo, Finland

Suosiolankatu 1
FI-96100 Rovaniemi, Finland
+358(0)16 318 477
posti@seven-1.com
Norppakuja 3 B 6
FI-02260 Espoo, Finland
+358(0)44 515 9266
jaana.minkkinen@seven-1.com